Informace poskytnuté v roce 2024 dle zákona 106/1999 Sb.

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 17. ledna 2024 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se:

 • reklamního zařízení, umístěného v silničním ochranném pásmu komunikace v k. ú. Lichnov u Nového Jičína

 

Poskytnuté informace:

 • reklamní zařízení není umístěno na pozemku ve správě organizace
 • žádost byla postoupena na Silniční správní úřad ve Frenštátě pod Radhoštěm

 

 

Informaci zpracovala:

Dne 26. ledna 2024 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 14. února 2024 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se:

 • Bezpečnostních agentur zajišťující ostrahu strojů při opravě silnice, a také opravě silnice III/4642 Opava, ul. Těšínská, ul. Nádražní okruh

 

Poskytnuté informace:

 • Stavební práce byly prováděny dodavatelsky. Organizace bezpečnostní agenturu nezajišťovala.
 • Dle výše uvedeného nelze zaslat anonymizovanou smlouvu.
 • Pro organizaci žádné agentury ostrahu strojů nezajišťují.

 

Informaci zpracovala:

Dne 19. února 2024 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 6. února 2024 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se:

 • odstraňování nezákonně umístěných reklamních zařízení za období 01/2024, jeho fotografií, vyčíslení nákladů a uložiště pro dálkový přístup k jejich identifikačním údajům

 

Poskytnuté informace:

 • v uvedené období nebylo odstraněno žádné nezákonně umístěné reklamní zařízení
 • náklady ani fotografie vzhledem k první odpovědi nevznikly
 • uložiště je ve fázi zřizování

 

Informaci zpracovala:

Dne 20. února 2024 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 29. února 2024 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se:

 • odstraňování nezákonně umístěných reklamních zařízení za období 02/2024, jeho fotografií, vyčíslení nákladů a uložiště pro dálkový přístup k jejich identifikačním údajům

Poskytnuté informace:

 • v uvedené období nebylo odstraněno žádné nezákonně umístěné reklamní zařízení
 • náklady ani fotografie vzhledem k první odpovědi nevznikly
 • poněvadž nebylo odstraněno žádné reklamní zařízení, není co zveřejňovat

 

Informaci zpracovala:

Dne 13. března 2024 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 05. dubna 2024 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se:

 • existence povolení umístěného dopravního značení „reklamy“ na parcele číslo 1544/2 v obci Malá Morávka

Poskytnuté informace:

 • organizace souhlas k umístění dopravního značení nevydala

 

Informaci zpracovala: 

Dne 09. dubna 2024 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 02. dubna 2024 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se:

 • odstraňování nezákonně umístěných reklamních zařízení za období 02/2024, jeho fotografií, vyčíslení nákladů, uložiště pro dálkový přístup k jejich identifikačním údajům a povědomí o počtu jakýchkoli jiných bez povolení, umístěných v ochranném pásmu

Poskytnuté informace:

 • v uvedené období nebylo odstraněno žádné nezákonně umístěné reklamní zařízení
 • náklady ani fotografie vzhledem k první odpovědi nevznikly
 • poněvadž nebylo odstraněno žádné reklamní zařízení, není co zveřejňovat
 • ssmsk.cz/údržba silnic/reklamní zařízení
 • aktuálně 6 kusů

 

Informaci zpracovala:

Dne 10. dubna 2024 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 24. dubna 2024 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se:

 • průměrné ceny 1 km letní údržby silnic II. a III. tříd za jednotlivé uplynulé 3 roky
 • průměrné ceny 1 km zimní údržby silnic II. a III. tříd za jednotlivé uplynulé 3 roky
 • průměrné ceny 1 km investičních akcí údržby silnic II. a III. tříd za jednotlivé uplynulé 3 roky
 • počtu km silnic II. a III. tříd za celkově spravovaných

 

Poskytnuté informace:

Naše organizace sleduje náklady na silnice II. a III. třídy dohromady, proto Vám nemůžeme poskytnout zvlášť náklady na silnice II. třídy a zvlášť na silnice III. třídy.

 • Průměrný náklad na 1 km letní údržby silnic II.  a III. třídy byl v posledních třech letech následující                              

2021                       2022                     2023

99 565 Kč               100 123 Kč             94 706 Kč

 • Průměrný náklad na 1 km zimní údržby silnic II.  a III. třídy byl v posledních třech letech následující                            

2021                       2022                     2023

97 069 Kč                83 965 Kč              98 179 Kč

 • Průměrný náklad investičních akcí na 1 km silnic II. a III. třídy byl v posledních třech letech následující          

2021                       2022                     2023

95 496 Kč               147 901Kč              158 569 Kč

 • Naše organizace spravuje celkem 859 km silnic II. třídy a 1893 km silnic III. třídy

 

 

Informaci zpracovala:

Dne 7. května 2024 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 16. května 2024 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se:

 • Vnitřních předpisů organizace pro zadávání veřejných zakázek, včetně příloh


Poskytnuté informace:

 Dokumenty dle požadavku byly zaslány

 

Informaci zpracovala:

Dne 27. května 2024 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 19. června 2024 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se pravidel při stanovování podmínek pro provádění zásahu v komunikacích.

 

Poskytnuté informace:

 • Organizace využívá platných TP (technických podmínek) a ČSN.
 • Při stanovování podmínek pro provádění zásahů do silničních pozemků a stanovování rozsahu obnovy asfaltového povrchu po ukončení prací, pracovníci posuzují rozsah zásahu do silničního pozemku, stavebně technický stav silnice, která je dotčena zásahem, místem umístěním zásahu do vozovky a způsobem provádění prací. Každý zásah do silničního pozemku je posuzován individuálně. Pro stanovení způsobu, rozsahu opravy silnice a jejího příslušenství je využíváno TP 146.
 • Pracovníci vycházejí z TP 146, bod 7.2. V tomto bodě jsou přesahy 0,50 cm stmelené části nového vozovkového souvrství uvedeny orientačně. TP 146 nehovoří o striktně stanoveném přesahu 0,5 m. Dále vycházejí i ze svých zkušeností s prováděním zásahů různých zhotovitelů.
 • Při stanovování míry únosnosti pláně po provedení zásypu vycházejí z TP 146, bod 6, tab. 2. Požadavek na Edef,2 v hodnotě 100 MPa, vychází opět ze zkušeností se zásahy, které byly hutněny na 80 MPa, ale vzhledem k nemožnosti kontroly materiálu, který byl použit k provedení zásypu, docházelo (a mnohdy dochází) k poklesům v místě zásahu, a tím vznikají nebezpečné situace pro uživatele silnic.
 • TP 170 se týká navrhování vozovek pozemních komunikací, zatímco provádění výkopů a jejich zásypů ve stávajících pozemních komunikacích hovoří TP 146, kterou využívají pracovníci ke stanovování podmínek k opravám vozovek po zásazích.

 

Informaci zpracovala:

Dne 02. července 2024 Ing. Jolana Nezvalová