SILNICE II. A III. TŘÍD V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI  

(k datu 1. 7. 2020)

 

Výsledky měření délky silnic v km:  

okres silnice II. tříd

silnice III. tříd

celkem
II. a III. tříd
účelové
komunikace
okres silnice II. tříd

silnice III. tříd

celkem 
II. a III. tříd
účelové 
komun.
Bruntál 277,995 411,567
689,562 5,513
Frýdek-Místek 115,537
318,687
434,224 10,089
Karviná 73,294
141,213
 214,507
-
Nový Jičín 106,843
412,443
 519,286 4,451
Opava 173,311
475,755
649,066
-
Ostrava - město 99,696 141,651
 241,350
-
Celkem 846,697
1905,316
2752,013 20,053
 
 
 
 

Způsob hodnocení stavu povrchu vozovek II. a III. tříd v MSK 


 
Správa silnic Moravskoslezského kraje vyhodnocuje stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy. Předpokladem k dobrému dlouhodobému hospodaření se sítí silnic je dostatek informací o stavu vozovek, jeho pravidelné vyhodnocování a následná tvorba plánů údržby a oprav.

Stav je hodnocen pětistupňovou škálou jako ve škole. Jednotlivé stupně se označují:

1 - výborný
2 - dobrý
3 - vyhovující
4 - nevyhovující
5 - havarijní
 
 
 
 
 

 Stav silnic II. třídy Moravskoslezského kraje v roce 2020


 

Výsledky stavu povrchu vozovek měřených na silnicích II. třídy v km: 

  stav povrchu vozovek
okres výborný dobrý vyhovující nevyhovující havarijní celk. délka
okres
stav 1
stav 2
stav 3
stav 4
stav 5
celk. délka 
Bruntál 88,79 54,11 17,36 12,53 94,9 267,69
Frýdek - Místek 52,48 44,66 7,25 5,19 8,42 118
Karviná 30,01 20,68 14,35 3,47 6,45 74,96
Nový Jičín 50,2 36,58 9,52 4,68 6,66 107,64
Opava 55,92 34,67 27,94 12,92 40,79 172,24
Ostrava-město 49,11 53,95 11,66 6,84 6,76 128,32
Celkem 326,51 244,65 88,08 45,63 163,98 868,85

 

Popis:
 stav 1 - výborný 
 stav 2 - dobrý 
 stav 3 - vyhovující
 stav 4 - nevyhovující
 stav 5 - havarijní

 

 

 

 

 

 

 

Stav silnic III. třídy Moravskoslezského kraje v roce 2020  


 

Výsledky stavu povrchu vozovek měřených na silnicích II. třídy v km:  

  stav povrchu vozovek
okres výborný dobrý vyhovující nevyhovující havarijní celk. délka
okres
stav 1
stav 2
stav 3
stav 4
stav 5
celk. délka 
Bruntál 77,41 41,3 34,03 20,62 224,4 397,76
Frýdek - Místek 174,56 70,29 28,87 12,46 44,28 330,46
Karviná 65,04 52,11 13,33 6,9 6,01 143,39
Nový Jičín 150,44 109,21 54,31 16,74 81,58 412,28
Opava 120,21 112,76 72,32 28,1 138,44 471,83
Ostrava-město 46,18 43,96 27,9 4,62 25,09 147,75
Celkem 633,84 429,63 429,63 89,44 519,8 1903,47

 

Popis:
 stav 1 - výborný 
 stav 2 - dobrý 
 stav 3 - vyhovující
 stav 4 - nevyhovující
 stav 5 - havarijní

 

 

 

 

 

 

 

 Stav silnic II. a III. třídy Moravskoslezského kraje v roce 2020


 

Celkové výsledky stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. třídy v km:

  stav povrchu vozovek
okres výborný dobrý vyhovující nevyhovující havarijní celk. délka
okres
stav 1
stav 2
stav 3
stav 4
stav 5
celk. délka 
Bruntál 166,2 95,41 51,39 33,15 319,3 665,45
Frýdek - Místek 227,04 114,95 36,12 17,65 52,7 448,46
Karviná 95,05 72,79 27,68 10,37 12,46 218,35
Nový Jičín 200,64 145,79 63,83 21,42 88,24 519,92
Opava 176,13 147,43 100,26 41,02 179,23 644,07
Ostrava-město 95,29 97,91 39,56 11,46 31,85 276,07
Celkem 960,35 674,28 318,84 135,07 683,78 2772,32

 

Popis:
 stav 1 - výborný 
 stav 2 - dobrý 
 stav 3 - vyhovující
 stav 4 - nevyhovující
 stav 5 - havarijní