SILNICE II. A III. TŘÍD V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI  

(k datu 1. 1. 2024)

 

Délky silnic v km:  

okres silnice II. tříd

silnice III. tříd

celkem
II. a III. tříd
účelové
komunikace
Bruntál 274,847 409,827 684,674 5,513
Frýdek-Místek 123,223
320,300 443,523 10,089
Karviná 73,290 140,228 213,518 -
Nový Jičín 118,310 407,478 525,788 8,671
Opava 173,117 472,638 645,755 -
Ostrava - město 103,471 141,782 245,253 -
Celkem 866,258 1892,253 2758,511 24,273
 
Výsledky měření technického stavu povrchu vozovek krajských silnic diagnostickým vozidlem CleveRA. 
 
 

Způsob hodnocení stavu povrchu vozovek II. a III. tříd v MSK 


 
Správa silnic Moravskoslezského kraje vyhodnocuje stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy. Předpokladem k dobrému dlouhodobému hospodaření se sítí silnic je dostatek informací o stavu vozovek, jeho pravidelné vyhodnocování a následná tvorba plánů údržby a oprav.

Stav je hodnocen pětistupňovou škálou jako ve škole. Jednotlivé stupně se označují:

1 - výborný
2 - dobrý
3 - vyhovující
4 - nevyhovující
5 - havarijní
 
 
 
 
 

 Stav silnic II. třídy Moravskoslezského kraje v roce 2022


 

Výsledky stavu povrchu vozovek měřených na silnicích II. třídy v km: 

  stav povrchu vozovek
okres výborný dobrý vyhovující nevyhovující havarijní celk. délka
Bruntál 42,00 54,29 45,84 19,88 114,84 276,85
Frýdek - Místek 31,65 50,73 13,29 6,91 14,70 117,28
Karviná 16,52 28,04 14,43 5,42 10,77 75,18
Nový Jičín 30,25 48,70 15,11 6,74 7,26 108,06
Opava 32,12 36,54 32,90 29,24 41,38 172,18
Ostrava-město 51,20 47,85 16,66 9,81 4,95 128,47
Celkem 203,74 266,15 136,23 78,00 193,90 878,02

 

Popis:
 stav 1 - výborný 
 stav 2 - dobrý 
 stav 3 - vyhovující
 stav 4 - nevyhovující
 stav 5 - havarijní

  

 

  

 

 

Stav silnic III. třídy Moravskoslezského kraje v roce 2022


 

Výsledky stavu povrchu vozovek měřených na silnicích III. třídy v km:  

  stav povrchu vozovek
okres výborný dobrý vyhovující nevyhovující havarijní celk. délka
Bruntál 44,99 52,48 46,35 34,38 227,94 408,14
Frýdek - Místek 80,75 118,47 58,85 27,30 45,09 330,46
Karviná 34,82 53,79  29,96 16,63 8,58 143,78
Nový Jičín 47,12 135,14 87,52 64,79 78,40 412,97
Opava 46,60 93,56 100,76 76,54 155,81 473,27
Ostrava-město 16,02 45,06 43,97 23,67 20,21 148,93
Celkem 270,30 500,42 367,41 243,31 536,03 1917,55

 

Popis:
 stav 1 - výborný 
 stav 2 - dobrý 
 stav 3 - vyhovující
 stav 4 - nevyhovující
 stav 5 - havarijní

 

 

 Stav silnic II. a III. třídy Moravskoslezského kraje v roce 2022


 

Celkové výsledky stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. třídy v km:

  stav povrchu vozovek
okres výborný dobrý vyhovující nevyhovující havarijní celk. délka
Bruntál 86,99  118,77 92,19 54,26 342,78  684,99
Frýdek - Místek 112,4 169,20 72,14 34,21  59,79 447,74
Karviná 51,34 81,83 44,40 22,05 19,35 218,97
Nový Jičín 77,37 183,83 102,63 71,53 85,66 521,02
Opava 78,72 130,10 133,66 105,79 197,18 645,45
Ostrava-město 67,22 92,91 58,63 33,48 25,17 277,41
Celkem 474,04 766,64 503,65 321,32 729,93 2795,58

 

Popis:
 stav 1 - výborný 
 stav 2 - dobrý 
 stav 3 - vyhovující
 stav 4 - nevyhovující
 stav 5 - havarijní