ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC

 

Zimní údržbu silnic II. a III. tříd v rámci Moravskoslezského kraje zajišťuje příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje prostřednictvím svých územních středisek v Bruntále, Opavě, Frýdku-Místku, Karviné a v Novém Jičíně. Na území statutárního města Ostravy zajišťují zimní údržbu prostřednictvím společnosti Ostravské komunikace a. s.

Zimní údržba silnic včetně nepřetržité dispečerské služby začíná ze zákona 1. listopadu a končí 31. března. V případě výskytu zimního počasí před a po těchto termínech může být adekvátně prodloužena. Zimní údržba silnic a její organizace se řídí zákonem o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Správa silnic zajišťuje zimní údržbu celkem na 2 580 km silnic II. a III. tříd, z toho na 174 km v I. pořadí důležitosti, na 1 070 km ve II. pořadí důležitosti a na 1 336 ve III. pořadí důležitosti. Pořadím důležitosti jsou platnou legislativou stanoveny lhůty pro odstraňování nebo alespoň zmírňování závad ve sjízdnosti silnic vzniklých povětrnostními vlivy a podmínkami při zimních situacích ve sjízdnosti silnic. U silnic v I. pořadí je tato lhůta stanovena na 3 hodiny, u II. pořadí na 6 hodin a u III. pořadí na 12 hodin od výjezdu mechanizmů, přičemž první mechanizmy vyjíždějí na určenou trasu nejpozději do 30 minut od zjištění závady ve sjízdnosti. K zásahům vyjíždějí údržbové mechanizmy z cestmistrovství, kterých je na území kraje celkem 18. Na jedno cestmistrovství tak připadá v průměru 150 km silnic.

Pro výkon zimní údržby je k dispozici 107 sypačů, na likvidaci závějí 17 sněhových fréz a pro nakládku posypových materiálů 41 nakladačů. Pro letošní zimu je připraveno celkem cca 28 tis. tun soli a cca 42 tis. tun inertního materiálu. Posypový materiál je v návaznosti na průběh zimního počasí v případě potřeby průběžně doplňován. Jednotlivá střediska a cestmistrovství rovněž provozují zařízení na výrobu a distribuci solanky pro zkrápění posypové soli. Jejich celková kapacita je cca 500 m3 a v průběhu zimy se průběžně zásoby doplňují.

Pro případy intenzívního sněžení nebo kalamitních stavů jsou zajištěny externí výpomoci. Jedná se převážně o techniku určenou k pluhování většího množství sněhu v průjezdních úsecích městy a k odklizu sněhových bariér kolem silnic. Pro snazší zabezpečení zimní údržby a sjízdnosti na vybraných úsecích silnic se před zimním obdobím v místech, kde dochází k tvorbě závějí a sněhových jazyků rozmísťují na cca 30 km zásněžky a sněhové tyče.

Jednotlivá dispečerská pracoviště získávají průběžně informace o vývoji počasí z oficiálních předpovědí ve sdělovacích prostředcích a na specializovaných webových stránkách s využitím zobrazení srážkového radaru.  V rámci své činnosti využívají rovněž online informace o aktuálních hodnotách ze silničních meteorologických stanic a kamer, které jsou rozmístěny na území Moravskoslezského kraje. Na silnicích II. a III. tříd je jich 9. Informace o stavu vozovky na takto vybavených úsecích pak čerpají rovněž z čidel umístěných ve vozovce.

Informace o sjízdnosti silnic v zimním období jsou k dispozici na www.dopravniinfo.cz .

Informace o pohybu techniky v zimní údržbě silnic II. a III. tříd jsou zobrazeny na odkazu www.ssmsk.cz v oddílu „Aktuality“ - „Dopravní informace“ – „Portál ZÚ MSK“.

 

 

 

 Dokumenty zimní údržby silnic