MOSTY II. A III. TŘÍD V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

(k datu 1. 1. 2022)

 

okres  mosty II. třídy mosty III. třídy mosty celkem
ks m ks m ks m
Bruntál 115 977,75 151 1 181,17 266 2 158,72
Frýdek Místek 80 1 419,15 205 2 888,61 285 4 307,76
Karviná 33 570,41 51 942,63 84 1 513,04
Nový Jičín 57 844,91 142 1 710,83 199 2 555,74
Opava 50 729,56 96 1 139,52 146 1 869,08
Ostrava 94 5 724,20 67 3 064,97 161 8 789,17
Kraj celkem 429 10 265,78 712 10 927,73 1141 21 193,51

 

 

 

Způsob hodnocení stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v MSK


 

Každoročně je provedeno zpracování dat o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji. Hlavní požadovanou informací je stanovení celkového hodnocení stavebně-technického stavu mostu v sedmibodové stupnici od stavu 1 (bezvadný) až do stavu 7 (havarijní). Celkový  stavebně-technický stav mostu se definuje jako ten horší z klasifikačního stavu nosné konstrukce a stavu spodní stavby mostu podle poslední prohlídky mostu.

 
Stupnice hodnocení: 

1 - bezvadný stav
2 - velmi dobrý stav
3 - dobrý stav
4 - uspokojivý stav
5 - špatný stav
6 - velmi špatný stav
7 - havarijní stav

 

 

 

Hodnocení stavu mostů podle nosné konstrukce k 1. 1. 2022


 

Na silnicích II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji je v současné době evidováno 1141 mostů.
    
  Stav mostů    
  Bezvadný Velmi dobrý Dobrý Uspokojivý Špatný Velmi špatný Havarijní    
  1 2 3 4 5 6 7 Celkem Známka
1.1.2020 208 199 202 297 174 57 0 1137 3,18
1.1.2021 217 204 192 282 175 66 1 1137 3,17
1.1.2022 219 216 198 273 168 67 0 1141 3,14
   
Popis:
1 - bezvadný stav 
2 - velmi dobrý stav 
3 - dobrý stav 
4 - uspokojivý stav
5 - špatný stav 
6 - velmi špatný stav
7 - havarijní stav