MOSTY II. A III. TŘÍD V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

(k datu 1. 1. 2021)

 

okres  mosty II. třídy mosty III. třídy mosty celkem
ks m ks m ks m
Bruntál 115 977,79 151 1 181,68 266 2 159,47
Frýdek Místek 80 1 425,82 202 2 869,35 282 4 295,17
Karviná 33 570,41 51 942,63 84 1 513,04
Nový Jičín 57 844,91 141 1 708,73 198 2 553,64
Opava 50 729,55 96 1 143,08 146 1 872,63
Ostrava 94 5 724,20 67 3 064,97 161 8 789,17
Kraj celkem 429 10 272,68 709 10 910,44 1137 21 183,12

 

 

 

Způsob hodnocení stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v MSK


 

Každoročně je provedeno zpracování dat o stavu mostů na silnicích II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji. Hlavní požadovanou informací je stanovení celkového hodnocení stavebně-technického stavu mostu v sedmibodové stupnici od stavu 1 (bezvadný) až do stavu 7 (havarijní). Celkový  stavebně-technický stav mostu se definuje jako ten horší z klasifikačního stavu nosné konstrukce a stavu spodní stavby mostu podle poslední prohlídky mostu.

 
Stupnice hodnocení: 

1 - bezvadný stav
2 - velmi dobrý stav
3 - dobrý stav
4 - uspokojivý stav
5 - špatný stav
6 - velmi špatný stav
7 - havarijní stav

 

 

 

Hodnocení stavu mostů podle nosné konstrukce k 1. 1. 2021


 

Na silnicích II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji je v současné době evidováno 1137 mostů.
    
  Stav mostů    
  Bezvadný Velmi dobrý Dobrý Uspokojivý Špatný Velmi špatný Havarijní    
  1 2 3 4 5 6 7 Celkem Známka
1.1.2020 208 199 202 297 174 57 0 1137 3,18
1.1.2021 217 204 192 282 175 66 1 1137 3,17
   
Popis:
1 - bezvadný stav 
2 - velmi dobrý stav 
3 - dobrý stav 
4 - uspokojivý stav
5 - špatný stav 
6 - velmi špatný stav
7 - havarijní stav