REKLAMNÍ ZAŘÍZENÍ

 

V souladu s ust. § 25 odst. 11 a ust. § 31 odst. 11 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „ZPK“), Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, jakožto správce silnic II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji, zveřejňuje potřebné údaje ohledně odstraněných reklamních zařízení, která byla zřízena a provozována na pozemní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku bez povolení ke zvláštnímu užívání ve smyslu ust. § 25 odst. 1 ZPK nebo která byla zřízena a provozována v silničním ochranném pásmu pozemní komunikace bez povolení ve smyslu ustanovení § 31 odst. 1 ZPK. 

 

Odstraněná reklamní zařízení

 

Termín zobrazení

Pozemní komunikace

Katastrální území

  Soubor .pdf ke stažení