REGULACE VÝJEZDU NA PRADĚD PO KOMUNIKACI HVĚZDA - OVČÁRNA

 


 

 INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY LOKALITY OVČÁRNA - PRADĚD 

Změna regulace výjezdů v období 13.5.2024 - 10.9.2024

 

Ve dnech 13.5.2024 – 10.9.2024 bude na účelové komunikaci Moravskoslezského kraje Hvězda – Ovčárna realizována stavba 2. etapy zajištění stability silničního tělesa. Stavební práce budou realizovány při částečném omezení silničního provozu (zúžení průjezdního profilu), při zachování veřejné dopravy. Průjezd autobusové dopravy a vozidel zásobování (lokality Ovčárna – Praděd) přes pracovní úsek bude zachován.


Během prací dojde k úpravě časů odjezdů kyvadlové dopravy

Pondělí - Pátek
7,00 hod. – výjezd;       7,30 hod. – sjezd,
8,00 hod. – výjezd;       8,30 hod. – sjezd,
9,00 hod. – výjezd;       9,30 hod. – sjezd,
10,00 hod. – výjezd;    10,30 hod. – sjezd,
10,50 hod. – výjezd;    11,00 hod. – sjezd,
11,20 hod. – 15,20 hod. uzávěra komunikace,
                                 15,30 hod. – sjezd,*
16,00 hod. – výjezd:    16,30 hod. – sjezd,
17,00 hod. – výjezd;     17,30 hod. – sjezd,
18,00 hod. – výjezd;    18,30 hod. – sjezd, **
18,50 hod. – výjezd;    19,15 hod. - sjezd, **
19,30 hod. – 22,00 hod. uzávěra komunikace,
22,00 hod. – 6,00 hod. uzávěra komunikace,

Sobota - Neděle a svátky
0,00 hod. – 24,00 hod. průjezdnost komunikace bez časového omezení

* sjezd pouze pro individuální dopravu
** jede v soboty, neděle a svátky v období květen až září

Žádáme všechny návštěvníky lokality Ovčárna – Praděd, aby respektovali dopravní značení, doby výjezdů a sjezdů a pokynů obsluhy parkovišť a pracovníků stavby.

Lokalita Ovčárna – Praděd zůstává stále dostupná pro širokou veřejnost.

 


 

Návštěvníci Pradědu, naší nejvyšší moravskoslezské hory, mají možnost také v zimním období využít účelovou komunikaci ve vlastnictví Moravskoslezského kraje v úseku Hvězda – Ovčárna a navazujícího parkoviště Ovčárna.

Od roku 2006 bylo přijato celoroční opatření, které spočívá v regulaci provozu.

Výjezd z Hvězdy na Ovčárnu je organizován vždy v celou hodinu a sjezd vždy v ½ hodinu.

Regulace v zimní sezóně:
V zimní sezóně probíhá regulace nepřetržitě po celých 24 hodin.

Regulace v letní sezóně:
v době od 7.00 do 19.00 hodin, v době od 19.00 do 7.00 hod je provoz regulován svislým dopravním značením.
O víkendech a ve státem uznaných svátcích bude regulace vykonávána od 7.00 do 19.30 hodin, v době od 19.30 do 7.00 hod je provoz regulován svislým dopravním značením

Přechod na zimní sezónu a naopak je vyhlašován v závislosti na vývoji počasí a na sněhových podmínkách v prostoru Ovčárny.
Tuto změnu vyhlašuje správce účelové komunikace Hvězda - Ovčárna, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Bruntál.

Od roku 2007 byly instalovány závory na elektrický pohon na dolním i horním konci účelové komunikace k fyzickému zabezpečení regulace dopravy, důvodem je nekázeň některých návštěvníků oblasti. V roce 2009 bylo instalováno světelné signalizační zařízení společně s proměnnou návěstní tabulí pro informování uživatelů účelové komunikace o parametrech regulace dopravy. Proměnná tabule obsahuje tři návěstní znaky, a to: “Pozor! Výjezd povolen pouze se zimní výbavou“, „Parkoviště Ovčárna v provozu“ a „Pozor! Parkoviště Ovčárna plně obsazeno“. Od 1. 10. 2008 byla zpřísněna regulace v zimním období instalací značek „zimní výbava“ s kontrolou takovéhoto vybavení vozidel vyjíždějících na Ovčárnu.

Parkování na parkovišti Ovčárna je zpoplatněno. Zimní údržba výše uvedeného úseku byla projednána s CHKOJ a je prováděna přírodním méně prašným posypovým materiálem, neboť chemický posypový materiál je nepřípustný.

 

Školám a subjektům, které mají statut sportovních tříd s lyžařským výcvikem a jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj nebo města Bruntál, Rýmařov a Břidličná, je umožněn výjezd za účelem tréninkové činnosti na parkoviště Ovčárna bezplatně, ale bez možnosti parkování z důvodu nízké kapacity parkoviště.

Ve stejném režimu je povolen výjezd a sjezd zdarma organizátorům a účastníkům sportovních akcí neziskového charakteru, jako např. Liga stovkařů, Velká cena HZS v časovce do vrchu, Český pohár v běhu do vrchu, Závod na kolečkových lyžích, apod.

Také výjezd autobusů s lyžařskými kurzy bez možnosti parkování, které jsou ubytovány na zařízeních v oblasti Pradědu, je bezplatný. Tyto autobusy se musí prokázat obsluze parkoviště dokladem o ubytování lyžařských kurzů v oblasti Pradědu.

Přechod na zimní sezónu je vyhlašován v závislosti na vývoji počasí a na sněhových podmínkách v prostoru Ovčárny. V posledních letech bývá přechod na zimní sezónu vyhlašován obvykle v polovině měsíce prosince, kdy stav výše sněhové pokrývky již umožňuje provoz lyžařských vleků a úpravu běžeckých tratí.
 
 
 

Ceník parkovného platný od 11.6. 2023


 

  Druh vozidla a roční období cena / 1 park. místo
1)  autobusy – léto 2 800 Kč/den
2)  autobusy – zima 3 200 Kč/den
3)  karavany - léto a zima 1 400 Kč/den
4)  mikro/mini-busy (do 20 osob) - léto 1600 Kč/den
5)  mikro/mini-busy (do 20 osob) - zima 1 800 Kč/den
6)  osobní auta – léto 800 Kč/den
7)  osobní auta – zima 900 Kč/den
8)  motocykly - léto 450 Kč/den
9)  osobní auta osob se ZTP - léto 200 Kč/den
10)  osobní auta osob se ZTP - zima 400 Kč/den
11)  osobní auta osob se ZTP-P) léto, zima zdarma
12)  placené sezónní parkovací lístky – zima 13 000
13)  VLRZ dle smlouvy – léto, zima zdarma
14)  mimořádné akce neziskového charakteru (sportovní, výcvikové, apod.) zdarma

Ceny jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

 

Platba parkovného je možná bezhotovostně prostřednictvím platební karty, přičemž platby tímto způsobem jsou preferovány.