MIMOŘÁDNÉ STAVBY

 
Opravy a údržba silnic II. a III. tříd jež v Moravskoslezském kraji vykonává Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, jsou financovány z rozpočtu MS kraje. Finanční prostředky jsou určeny především na souvislé opravy silnic II. a III. tříd, rekonstrukce a opravy mostů a propustků a také na letní a zimní údržbu komunikací. Jedná se o činnosti, které byly pro daný rok plánované v rozpočtu Moravskoslezského kraje.
 
V případě nepředvídatelných událostí, jako jsou povodně, živelní katastrofy či havárie, při kterých dochází k poškození nebo zcela zničení komunikací, je nutné tyto urychleně opravit a zprovoznit. Většinou se jedná o hlavní tahy jednotlivých postižených obcí a měst. Proto je nutné přistoupit k mimořádným opravám a rekonstrukcím, které jsou zařazeny do mimořádných staveb.
 
mimoradne stavby
 

 

 

 

 

Created by LINELABOX