VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

  
 Profil zadavatele dle ust. § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů: