DOPRAVNÍ INFORMACE

 

Celá Česká republika 


 

  JEDNOTNÝ SYSTÉM DOPRAVNÍCH INFORMACÍ PRO ČR (JSDI)
 • JSDI je komplexním systémovým prostředím pro sběr, zpracování, sdílení, distribuci a publikaci dopravních informací a dopravních dat o aktuální dopravní situaci a informací o pozemních komunikacích, jejich součástech a příslušenství (CEPK).
 • JSDI je společným projektem Ministerstva dopravy ČR(MDČR), Ministerstva vnitra ČR (MVČR), Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) a řady dalších orgánů, organizací a institucí veřejné správy, veřejných i privátních osob a subjektů z celé ČR, které na projektu spolupracují.

 

 

Moravskoslezský kraj 


 

  AKTUÁLNÍ DOPRAVNÍ SITUACE V MSK
 • Mapový podklad informující o aktuálním provozu na komunikacích.
 • Informace poskytuje Moravskoslezské kraj

 

  PORTÁL ZIMNÍ ÚDRŽBY V MSK
 • Aktuální informace o sjízdnosti silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji. Informace jsou poskytovány ze satelitního navigačního systému umístěných na vozidlech zimní údržby.
 • Tato služba je přístupná všem občanům, kteří mají před cestou zájem zjistit stav silnic II. a III. tříd v zimním období v Moravskoslezském kraji, mimo území města Ostrava.
 • Portál je provozován ve spolupráci Moravskoslezského kraje a Správy silnic Moravskoslezského kraje.
 • www.zimniudrzba.cz 

 

 

Město Ostrava


 

  DOPRAVNÍ INFORMACE MĚSTA OSTRAVA
 • Informace o aktuální dopravní situaci a uzavírkách komunikací v Ostravě

 

  DOPRAVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ OSTRAVA 
 • Pomoci kamerového systému informuje o aktuálním stupni propustnosti a zatíženosti jednotlivých směrů na významných křižovatkách v Ostravě.
 • Dopravní zpravodajství provozují Ostravské komunikace, a.s.