Informace poskytnuté v roce 2021 dle zákona 106/1999 Sb.

 


Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 10. března 2021 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se zaslání:

  •  stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí k silnici č. III/4747 v k.ú. a obci Nižní Lhoty

 

Poskytnuté informace:

S ohledem na historické umístění silnice č. III/4774 na katastrálním území obce Nižní Lhoty není možno v našem archivu dohledat Vámi požadované doklady

 

Informaci zpracovala:

Dne 16. března 2021 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 24. března 2021 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se:

  • Spotřeby inertního materiálu střediska Opava za období let 2011 – 2021
  • Hmotnosti uklizeného kameniva střediska Opava za období let 2011 – 2021
  • Způsobu a času odklízení kameniva z cest střediska Opava
  • Škody na sypači u dopravní nehody u Velkých Heralticích
  • Technický stav mostku na silnici 4629 před Větřkovicemi

 

Poskytnuté informace:

1. spotřeba inertního materiálu SSMSK v Opavě

2011            2.273 tun
2012            5.623 tun
2013            7.713 tun
2014            2.404 tun
2015            4.030 tun
2016            3.056 tun
2017            3.715 tun
2018            3.992 tun
2019            2.958 tun
2020               984 tun
2021            3.506 tun
 

2. hmotnost uklizeného kameniva SSMSK Opava

2011               700 tun
2012            1.700 tun
2013            2.300 tun
2014               700 tun
2015            1.200 tun
2016               900 tun
2017            1.100 tun
2018            1.200 tun
2019               900 tun
2020               300 tun
2021               probíhá  

 

3. Čištění komunikaci po zimním období se provádí na silnicích II. a III. tříd nejpozději do 31.5. Úklid po zimě je prováděn strojově, mechanismy k tomu určenými. Čištění příkop probíhá celoročně. Vyčištěné km za předchozích 5 let na SSMSK Opava

2016            55,24 km
2017            24,95 km
2018            27.04 km
2019            48.14 km
2020            34.89 km

 

4. Škoda organizaci nevznikla.

5. Na silnici III/4629 se nachází most ev. č. 4629-1 přes Husí potok v km 0,610.

Stavební stav - spodní stavba IV (uspokojivý)

                    - nosná konstrukce IV (uspokojivý)

 

Informaci zpracovala:

Dne 31. března 2021 Ing. Jolana Nezvalová

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 1. listopadu 2021 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se zaslání informace:

  • O platech a odměnách členů statutárního a případně, existuje-li, kontrolního (dozorčího) orgánu ve formátu – jméno a příjmení, odměna nebo plat za prvních devět měsíců roku 2021 (v Kč)

 

Poskytnuté informace:

  • Nemáme kontrolní (dozorčí) orgán, pouze orgán statutární – Ing. Tomáš Böhm, MBA
  • Ke zbytku části žádosti vydáváme rozhodnutí dle §8a zákona o odmítnutí

Informaci zpracovala:

Dne 15. listopadu 2021 Ing. Jolana Nezvalová