Informace poskytnuté v roce 2020 dle zákona 106/1999 Sb.

 


Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 21. července 2020 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ke smlouvám uzavřenými v období roku 2009 do dnešního dne s těmito právními subjekty:

 • CONSULTEST s.r.o.
 • C.Q.E, s.r.o.
 • ASPHALT RUBBER TECHNOLOGIES s.r.o.
 • Ing. Květoslav Urbanec
 • Prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.

 

Poskytnutá informace:

Naše organizace byla ve smluvním vztahu pouze s CONSULTEST s.r.o. a C.Q.S, s.r.o.

 

Informaci zpracovala: Dne 03. srpna 2020 Ing. Nezvalová

 


 Odpověď dle zákona 106/1999 Sb. 

 

Předmět žádosti:

Dne 6. října 2020 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkajících se:

 • opravy a údržby silnic ve správě 5 let nazpět (data o délce silnic, ve správě, data o délce opravených silnic v daném roce a vynaložené náklady na opravu).
 • správy a údržby stromořadí a alejí podél silnic II. a III. tříd, a to v letech 2019 a 2020 zda údržbu provádíte sami, zda mezi zaměstnanci, kteří mají zeleň na starosti je i dendrolog či arborista, příp. zaměstnanec z oboru zahradnickým vzděláním, najímáte si externího arboristu, provádí vám údržbu stromořadí a alejí externí firma, pokud ano, uveďte název a poskytněte mi smlouvu.

 

Poskytnuté informace:

 

Rok

2015

2016

2017

2018

2019

Délka silnic II. a III. třídy (km)

celkem

2734,3

2734,5

2737,0

2743,4

2749,3

z toho II. třídy

839,7

839,7

844,3

848,5

847,4

z toho III. třídy

1894,6

1894,8

1892,7

1894,9

1901,9

Oprava silnic II. a III. třídy (km) v daném roce

celkem

73,12

79,3

77,3

49,6

19

z toho II. třídy

8,5

18,6

12,1

10,3

9,4

z toho III. třídy

64,62

60,7

65,2

39,3

9,6

Finance vynaložené na opravu silnic II. a III. třídy (v Kč) v daném roce

celkem

296 050 000

292 948 000

258 577 000

319 205 000

132 303 000

z toho II. třídy

37 148 000

78 765 000

45 235 000

58 979 000

83 218 000

z toho III. třídy

258 902 000

214 183 000

213 342 000

260 226 000

49 085 000

 

 • údržba stromořadí a alejí podél silnic II. a III. třídy ve správě SSMSK je prováděna na jednotlivých organizačních jednotkách vlastními pracovníky správy, ve složitějších případech kácení vzrostlých stromů a náhradní výsadby dřevin  jsou najímány specializované firmy s odpovídajícím technickým vybavením.
 • organizace nemá vlastního arboristu ani dendrologa pro výše uvedenou  činnost. V případě potřeby, která vyplývá z rozhodnutí příslušných správních orgánů ve vztahu k prováděným zásahům, spolupracují jednotlivá střediska smluvně  formou objednávek posudků s odborníky, kteří jsou oprávněni vydat požadované odborné stanovisko.
 • v letech 2019 – 2020 to byly firmy, které zvítězily ve vypsaných výběrových řízeních: Údržba pozemků a.s.; Staviastav s.r.o.; RAVESA – ZAHRADY s.r.o.; Lesotechnika a údržba komunikací s.r.o.; Pradědský lesní závod, a.s.; DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o.; Tomáš Fašina Klimkovice; Ing. Vlastimil Toman-ARBOR; Radovan Kučera Holešov.
 • smlouvy je možno dohledat na veřejných webových stránkách Registru smluv https://smlouvy.gov.cz/.

  

Informaci zpracoval: Dne 14. října 2020 Mgr. Novák

 


 

Odpověď dle zákona 106/1999 Sb.

 

Předmět žádosti:

Dne 3. listopadu 2020 obdržela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen SSMSK) žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se:

 •  povolení sjezdu na sil. III/01151 v Jablunkově
 • odvodnění z příkopu na silnici III/01151 v Jablunkvě

 

Poskytnuté informace:

 1. K žádosti o dodatečné povolení sjezdu na sil. III/01151 v Jablunkově se organizace vyjádřila již  dokumenty z 24.4.2019 a 19.6.2019.
 2. Dořešením se bude zabývat městský úřad - odbor dopravy, jako kompetentní orgán.
 3. Kanalizace byla vybudována v roce 2010, investorem stavby bylo Město Jablunkov, které má k dispozici příslušnou dokumentaci.
 4. O žádném odvodnění nám není nic známo. Dešťová kanalizace v předmětném úseku nebyla evidována.

 

Informaci zpracovala: Dne 13. listopadu 2020 Inng. Jolana Nezvalová