21.9.2023 Technologie opravy: bude provedena recyklace stávajícího krytu komunikace s pojivy RS CA a pokládka dvouvrstvého krytu z asfaltových hutněných vrstev. Součástí stavby je stavební údržba 5 ks propustků, dále reprofilace příkop, krajnice, VDZ.

Provedeno: pokládka asfaltových hutněných vrstev

Probíhající práce: stavební údržba propustku

Plánované práce: do příštího KD bude provedeno zřízení krajnic, osazení zábradelního svodidla na římsu propustku