21.9.2023 Stavba probíhá za úplné uzavírky ul. Nádražní. Průjezd je umožněn pouze autobusům a dopravní obsluze jednosměrně.

Ve dnech 28.-29.9. 2023 bude pro pokládku obrusné vrstvy na ul. Nádražní úplná uzavírka provozu.  

 

Provedené práce (12.9. – 19.9.2023)

na SO ulice P. Cingra

 • Od 18.9. pokládka ACO malým finišerem a ručně, sjezdů a napojení na MK
 • Dokončení lokální výměny obrub

na SO ulice Nádražní

 • Přestavba přechodného dopravního značení
 • úprava obrub (mimo pásu podél stromů), ve vazbě na odvodnění a pařezy
 • stržení krajnice v úseku kolem nádraží dle PD

 

Práce prováděné a předpokládané do příštího KD  (19.9.2023-28.9.2023)

na SO ulice P. Cingra

 • Dokončovací práce, prořezání a zálivky napojení pracovních spár

na SO ulice Nádražní

 • Pokračuje výšková úprava osazení kanalizačních šachet a uličních vpustí
 • Pokračuje dočištění po stržení krajnice
 • Dokončení sanací ve vybraných úsecích včetně položení vyrovnávky ACP
 • Dokončení výškové úpravy kanalizačních šachet a uličních vpustí
 • Dokončení úprav obrub (mimo pásu podél stromů), ve vazbě na odvodnění a pařezy
 • pokládka odvodňovacího ACO drenu na straně naproti sběrného dvora, dle PD