21.9.2023 Technologie opravy: bude provedena recyklace stávajícího krytu komunikace a pokládka dvouvrstvého krytu z asfaltových hutněných vrstev. V intravilánu obce bude provedeno frézování povrchu komunikace v tl. 40 mm, sanace problémových míst  a pokládka ACO 11 v tl. 40 mm. Součástí stavby je stavební údržba mostu 4401-3, rekonstrukce 3 ks propustků, zrušení 1 propustku, dále reprofilace příkop, krajnice, VDZ.

Provedeno: výkop a uložení trouby propustku č. 7 a 8 vč. obsypu a zásypu, frézování v intravilánu Lomnice

Probíhající práce: hloubení příkop, stržení krajnic, výkop a zásyp rušeného propustku, bednění a armování čel propustku

Plánované práce: pokračování prací na příkopech a krajnicích, výkop a uložení trouby propustku č. 5 vč. obsypu a zásypu, betonáž čel propustku