21.9.2023 Technologie opravy: v extravilánu bude provedeno rozfrézování, reprofilace a zahutnění stávajícího krytu komunikace a provedení krytu v tloušťce 150 mm z PMH 22/63. V intravilánu místní části Rejchartice bude provedeno odfrézování stávajícího krytu a pokládka dvouvrstvého krytu z asfaltových hutněných vrstev.  

Součástí stavby je také stavební údržba 7 ks propustků, zrušení 2 ks propustků a zřízení 1 ks propustku. Dále je součástí stavby reprofilace příkop, krajnice, SDZ.