20.9.2023 Realizace opravy zahrnuje silnici III/4686 Chotěbuz, ulici Chotěbuzská, km   2,645 - 4,780 silničního staničení v délce 2 135 metrů. Ve vazbě na první etapu prací realizovanou v roce 2022. Úsek začíná cca 100 metrů za křižovatkou s MK Pod Zámkem a končí křižovatkou se silnicí I/11 u restaurace Na Vyrubané.

 

Termín a organizace uzavírek:

S ohledem na šířkové uspořádání vozovky probíhají práce za úplné uzavírky silničního provozu od 11.9.2023 do 30.9.2023 dojezd pro obyvatele do zaslepeného úseku bude umožněn ze strany od I/67 a od centra obce. Objízdná trasa je vedena po silnicích I/11 a I/67.

Pokládka obrusné vrstvy ACO 8 proběhne s úplnou uzavírkou včetně BUS ve dnech 22-23.9.2023.

 

Technologie opravy zahrnuje odfrézování degenerovaného povrchu v tl. 30 mm, novou pokládku vrstev ACL 16+ tloušťky 60 mm a obrusnou vrstvu ACO 8+ tloušťky 30 mm. Stavbou dojde k zesílení konstrukčních vrstev o 60 mm. V rámci stavby budou zřízeny nové krajnice a položeno vodorovné značení.

 

Dosud provedeno:        (11. 9. 2023 – 30. 10. 2023)

 

 • Dne 11.9.-17.9. strojní odtěžení (reprofilace) a čištění příkop) včetně stržení krajnic
 • Dne 11.9.2023 zahájeno frézování plošné
 • Dne 13.9.2023 byla vybrána místa pro sanace ploch v odfrézovaném podkladu
 • Dne 14.9.2023 provedeno frézování pro sanace ploch v odfrézovaném podkladu
 • Dne 15. a 16.9.2023 byla provedena sanace ve vrstvě ACP vybraných ploch
 • Od 18.9.2023 bylo přizpůsobeno PDZ (úplná uzavírka) dva kratší úseky pokládky
 • Dne 18.9.2023 byl aplikován spojovací postřik a zahájena pokládka ACL (hotova cca polovina)
 • Dne 19.9.2023 pro nevhodné klimatické podmínky byla pokládka živic zastavena

 

Práce předpokládané do příštího KD:      (19.9.2023 – 26.9.2023)

 • Od 20.9.2023 pokračuje pokládka ložné vrstvy ACL 60 mm (úplná uzavírka mimo BUS a HZS)
 • Následuje pokládka obrusné vrstvy ACO 8 tl. 30 mm s úplnou uzavírkou včetně BUS ve dnech 22-23.9.2023
 • Následuje zahájení pokládky krajnic strojně a zřízení výhyben