18.9.2023 Práce provedené od minulého KD: Úpravy sjezdů v Raškovicích (pátek 8.9.2023). Montáž svodidel v SO 101.4. Zálivky středové spáry. Příprava pro montáž zábradlí. Odbednění římsy SO105. Projednání úpravy levého svahu na SO103.

Práce předpokládané do dalšího KD: Montáž zábradlí. Montáž a nástřik dopravního značení. Dokončovací práce. Odstraňování nedodělků.

Předpokládané ukončení stavby:  Dokončení prací do 26.9.2023. Silnice je aktuálně průjezdná.