20.9.2023 Oprava povrchu, kterou realizovalo středisko Karviná vlastními zaměstnanci střediska. Od 1.9.2023 proběhlo frézování vozovky. Z důvodu zachování průjezdnosti se realizovala akce po polovinách vozovky.  Následovala aplikace spojovacího postřiku a pokládka živic. 

Do 13.9. proběhla strojní pokládka nové obrusné vrstvy ACO 11+ s hutněním.