18.9.2023 Jedná se o rekonstrukci a modernizaci stávajícího úseku silnice II/442 v úseku délky 8,158 km.  Začátek úseku: km 18,312  sil. provozního staničení - cca 100 m za koncem přehradní hráze VD Kružberk. Konec úseku: km 26,470 sil. provozního staničení – železniční přejezd před Vítkovem. V rámci navržené rekonstrukce a modernizace stávajícího úseku silnice II/442 bude provedena oprava živičného krytu stávající vozovky v šířce 7,0 m s lokální sanací upadlých okrajů, tzn. výměnou stávajících podkladních vrstev a 30 % délky řešeného úseku. Po obou stranách vozovky bude provedena obnova nezpevněných krajnic šířky 0,50 m z recyklátu.

Součástí stavby bude běžná oprava a údržba 20 ks stávajících propustků (pročištění a vyčištění vtoků a výtoků, otryskání kamenného zdiva, přespárování a sanace povrchu a reprofilace stávajících příkopů. Stávající poškozená ocelová silniční svodidla a stávající silniční zábradlí budou odstraněna a nahrazena novými, některých úsecích budou svodidla doplněna. Na celém úseku stavby budou osazeny plastové silniční směrové sloupky a bude provedena obnova vodorovného dopravního značení.

 

Do termínu konání KD 24.8.2023 provedeno:

SO 101 km 18,212 – 20,937: vyrovnání nerovností a výtluků, spojovací postřik, pokládka ložní vrstvy ACL 16+,

                                                       průběžné čištění příkopů, dle postupu prací úprava přechodného DZ

SO 102 km 20,937 – 24,165: průběžné odstraňování kamenné obruby a žulových kostek z krajnic, průběžné čištění

                                                       příkopů a sanace krajnic (odkopávky, zásypy ŠD, infiltrační postřik, pokládka ACP 16+),

                                                       průběžné čištění vozovky a zametání vozovky, dle postupu prací úprava přechod. DZ

SO 103 km 24,165 – 26,470: průběžné odstraňování kamenné obruby a žulových kostek z krajnic, průběžné čištění

                                                       příkopů a sanace krajnic (odkopávky, zásypy ŠD, infiltrační postřik, pokládka ACP 16+),

                                                       pokládka ložní vrstvy ACL 16+ (úsek s dlažebními kostkami bude vynechán), dle postupu

                                                       prací úprava přechodného DZ

 

Do termínu konání dalšího KD č. 8 dne 21.9.2023 bude provedeno (předpoklad):

SO 101 km 18,212 – 20,937: vyrovnání nerovností a výtluků, aplikace spojovacího postřiku, pokládka ložní vrstvy

                                                       ACL 16+, práce spojené s odvodněním vyvěrající vody na začátku úseku pravostranně,

                                                       průběžné čištění příkopů, odvozy výkopků zeminy a asfaltů z meziskládek na skládku

                                                       (recyklační dvůr), dle postupu prací úprava přechodného DZ

SO 102 km 20,937 – 24,165: průběžné odstraňování kamenné obruby a žulových kostek z krajnic, průběžné čištění

                                                       příkopů a sanace krajnic (odkopávky, zásypy ŠD, infiltrační postřik, pokládka ACP 16+),

                                                       průběžné čištění vozovky a zametání vozovky, odvozy výkopků zeminy a asfaltů

                                                       z meziskládek na skládku (recyklační dvůr), dle postupu prací úprava přechodného DZ

SO 103 km 24,165 – 26,470: průběžný zásyp rýhy ŠD po odstraňování kamenné obruby a žulových kostek z krajnic,

                                                       průběžné čištění příkopů a sanace krajnic (odkopávky, zásypy ŠD, infiltrační postřik,

                                                       pokládka ACP 16+), vyrovnání nerovností a výtluků, aplikace spojovacího postřiku,

                                                       pokládka ložní vrstvy ACL 16+, , odvozy výkopků zeminy a asfaltů z meziskládek na

                                                       skládku (recyklační dvůr), dle postupu prací úprava přechodného DZ