1.9.2023 Provedené práce (24. 8. – 31. 8. 2023):

 • vybourání povrchu zastávky „VŠ podnikání“ směr centrum města
 • statické zatěžovací zkoušky na zemní pláni a na vrstvě ŠD u vybourané zastávky „VŠ podnikání“ směr centrum města
 • provedení vrstvy ŠD u vybourané zastávky „VŠ podnikání“ směr centrum města
 • příprava na pokládku žulového jednořádku do bet. lože v úseku penzion Fermata – ul. Heřmanická (bourání bet. patek podél obrub)
 • pokládka žulového jednořádku do bet. lože v úseku penzion Fermata – ul. Heřmanická
 • výměna, usazení a pročištění dalších uličních vpustí v trase stavby
 • terénní úpravy

 

Plánované práce (31. 8. – 7. 9. 2023):

 • provedení vrstvy KSC u vybourané zastávky „VŠ podnikání“ směr centrum města
 • bednění, armování a vázání výztuže u vybourané zastávky „VŠ podnikání“ směr centrum města
 • betonáž zastávky „VŠ podnikání“ směr centrum města
 • pokládka žulového jednořádku do bet. lože v úseku penzion Fermata – ul. Heřmanická
 • pokračování ve výměně, usazení a pročištění dalších uličních vpustí v trase stavby

 

Organizace dopravy:

V současné době probíhají stavební práce za částečného omezení provozu na silnici formou pracovních míst (koordinace s budovaným chodníkem, výměnou sdělovacího vedení a vedení nízkého napětí).

V určité fázi výstavby (po letních prázdninách) si však práce spojené s pokládkou nových asfaltových vrstev vozovky vyžádají úplnou uzavírku silnice III/4721 ul. Michálkovická.

 

Termíny celoplošného frézování povrchu vozovky:

 1. úsek stavby (RBP – křižovatka s ul. Heřmanická):                                                        sobota 16. 9. 2023 (bez výrazného dopravního omezení s usměrněním provozu pomocí regulovčíků s pomocí MP)
 2. úsek stavby a 3. úsek stavby (křižovatka s ul. Heřmanická – vjezd k ČS EuroOil):       neděle 17. 9. 2023 (bez výrazného dopravního omezení s usměrněním provozu pomocí regulovčíků s pomocí MP)

 

Termíny pokládky asfaltových hutněných vrstev:

 1. úsek (RBP – křižovatka s ul. Heřmanická):                                                           sobota a neděle 23. a 24. 9. 2023 (úplná uzavírka tohoto úseku)
 2. úsek (křižovatka s ul. Heřmanická – křižovatka s ul. Na Najmanské):                   sobota a neděle 30. 9. a 1. 10. 2023 (úplná uzavírka tohoto úseku)
 3. úsek (křižovatka s ul. Na Najmanské – vjezd k ČS EuroOil):                                 sobota a neděle 7. a 8. 10. 2023 (úplná uzavírka tohoto úseku)

náhradní termín pokládky v případě nepříznivého počasí                                               sobota a neděle 14. a 15. 10. 2023 (úplná uzavírka tohoto úseku)