1.9.2023 Dne 28.8.2023 byla zahájena stavba rekonstrukce silnice II/648.

Práce byly zahájeny frézováním konstrukčních vrstev vozovky za křižovatkou s ul. Jablunkovská a Ostravská a pokračují směrem k Hornímu Žukovu a ul. Vělopolská, kde rekonstruovaný úsek končí.

Frézování vozovky probíhá za regulace provozu pověřenými pracovníky stavby v místě prováděných prací.

O víkendu 16. a 17.9.2023 při pokládce asfaltových vrstev vozovky, dojde k úplné uzavírce úseku silnice II/648 od křižovatky s ul. Jablunkovská / u. Ostravská a křižovatkou s ul. Slovenská / ul. Sokolovská.  

 

Práce provedené od předání stavby:

Předání staveniště

Vytýčení sítí

Osazení PDZ

Zahájení prací frézováním.

 

Práce předpokládané do 1. KD: 

Frézování živičného povrchu silnice

Odbourání nedofrézovaných zbytků živičného krytu

Přestavba PDZ