1.9.2023 Aktuální postup a plán prací do KD_09 (14.9.2023):                                                                                                                     

  • Je provedena demolice stávající mostní konstrukce
  • Je osazena NK
  • Je provedena izolace včetně drenáže odvodnění za opěrami
  • NK je částečně zasypána, vytažené pažení
  • Je provedena část dlažeb pod mostem
  • Jsou provedeny zásypy NK, aktivní zóna, konstrukční vrstvy komunikace včetně AHV, osazena svodidla
  • Ke dni 31. 8. 2023 jsou hotovy části stavby potřebné k uvedení do předčasného užívání od 1. 9. 2023
  • Dokončení terénních úprav a dlažeb v okolí mostu, dosypání krajnic, revizní schodiště, osazení zábradlí kolem límců NK, převedení a úpravy toku