25.5.2023 Provedené práce

SO 201 – Most ev. č. 01151-1

-   odbourání spádového betonu
-   demontáž odvodňovačů

Plánované práce

SO 201 – Most ev. č. 01151-1

-       montáž lávky
-        zřízení schodiště pod most
-       provedení zaměření mostovky po odbourání betonu

 

Termín dokončení dle SoD 90 dní od předání staveniště tj. 7.8.2023