25.5.2023 Stavba zahrnuje sanaci zárubní zdi včetně obnovení římsy a nového křídla.

24.05.2023 Provedené a prováděné práce (17.05.-24.05.2023)

  • Odbednění římsy, přesun a kompletace bednění pro druhou polovinu římsy
  • Navázání armování křídla na výztuž římsy

Plánované práce

  • Kompletace bednění pro betonáž druhé poloviny římsy
  • Příprava pro betonáž
  • Betonáž druhé poloviny římsy

 

Termín dokončení 20.7.2023