25.5.2023 V termínu od 9.3.2023 zahájena rekonstrukce vozovky na poslední etapě této stavby, a to v úseku to od křižovatky s ul. Tichá (silnice III/4739) po konec obce Václavovice/Káňovice, s plánovaným dokončení a znovu zprovozněním silnice 2.6.2023 (koordinace s vedením linek městské a příměstské dopravy)

 

Aktuálně prováděné a provedené práce:

- Výstavba chodníku pro pěší mezi městem Šenov a obcí Václavovice – zřízení sloupu VO, příprava pro zřízení ochranného zábradlí (koordinace s městem Šenov)

- Dokončení zřízení nástupiště nově vybudované zastávky „Václavovice,garáže ČSAD“

- Oprava stávajícího chodníku pro pěší – dokončování pokládky zámkové dlažby (zajišťováno v koordinaci s obcí Václavovice)

- Úprava vjezdu a napojení na MK a dílčí nemovitosti (pokládka zámkové dlažby, asfaltu)

- Obnova VDZ a SDZ

- Protismyková úprava povrchu vozovky

- Zřizování silničních svodidel

- Zřizování směrových sloupku

- Terénní úpravy

   

Organizace dopravy:

 

V termínu od 9.3.2023 došlo k uzavření silnice na poslední etapě stavby (od křižovatky s ul. Tichá (silnice III/4739) po konec obce Václavovice s dobou trvání do 2.6.2023 (koordinace s vedením linek městské a příměstské dopravy).