8.3.2023 Z důvodu neuspokojivého stavebně-technického stavu silnice II/473 (ul. Frýdecká), která dopravně spojuje město Šenov a Frýdek-Místek bude v letošním roce po zimní přerušení stavby dokončena rekonstrukce poslední části takto řešené stavby, to na úseku mezi křižovatkou s ul. Tichá (silnice III/4739) po konec obce Václavovice. Stavební práce si vyžádají úplnou uzavírku silničního provozu, a to v termínu od 9.3.2023 s předpokládanou dobou ukončení do 30.6.2023.

V rámci stavby dojde k vybudováni nových autobusových zálivů včetně nástupiště a přístupových chodníků, výstavba opěrné zdi včetně prodloužení stávajícího chodníku v blízkosti křiž. s ul. Tichá, rekonstrukce propustků, silničního odvodnění komunikace, včetně doplnění bezpečnostních prvků komunikace v podobě zádržného systému a protismykových úprav povrchu. Celkovou rekonstrukcí silnice dojde ke zlepšení stavebně-technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na průtahu městem Šenov u Ostravy a obcí Václavovice.

 

Organizace dopravy:

Objízdná trasa pro osobní a nákladní vozidla jedoucí po silnici II/473 od Frýdku – Místku, ale i v opačném směru bude vedena po silnici II/477 (ul. Mírová - obec Řepiště a ul. Frýdecká město Vratimov) a dále pak po silnici II/478 ul. Datyňská.

Objízdná trasa pro autobusovou dopravu bude vedena obousměrně po silnici III/4734 přes obec Kaňovice – Dolní Datyně silnice III/4739.

Všem účastníkům silničního provozu děkujeme za trpělivost po celou dobu realizace této stavby.