10.5.2021

  • Založení mostu  + základy OP2 jsou provedeny.
  • Armování opěry bylo včera dokončeno a probíhalo uzavírání bedněním.
  • Dnes popř. nejpozději zítra se předpokládá betonáž.
  • Následně se bude celý proces opakovat na OP1.
  • Stavba probíhá dle schváleného harmonogramu.