10.5.2021 

  • Lávka pro pěší je osazena a HP byla uvedena do provozu.
  • Přeložka optických kabelů je provedena protlakem pod korytem toku.
  • Přeložka metalických kabelů zatím není provedena – kabely jsou provizorně vyvěšeny na lávce pro pěší
  • Mostní svršek byl odstrojen a demolice mostu byla tedy zahájena. K údivu všech je most předepnut příčně a to jak v horní tak i dolní části NK – demolice tedy trvá trochu déle (nic závažného jen se musela změnit technika). Demolice NK se předpokládá nejpozději do soboty.
  • Protlak pod korytem toku se provedl až na třetí pokus a na základě toho byl zadán dodatečný průzkum resp. posudek základových poměrů v oblasti opěr mostu, který potvrdil skutečnou velikost balvanů (velikost až 700mm), které jsou přítomny v hrubozrnných štěrcích. Včera bylo doručeno vyjádření AD, kde bylo konstatováno, že bude nutno změnit založení mostu. Na statickém výpočtu a změnové RDS se již pracuje.