13.5.2021 Provedeno: stržení krajnic, reprofilace příkop, sanace, rozfrézování krytu, reprofilace a recyklace krytu s přidáním pojiv

 Probíhající práce: technologická přestávka, zkrápění povrchu