7.5.2021 Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Dokončení rekonstrukce silničního odvodnění (uliční vpusti)
  • Postupná pokládka přídlažby (dvouřádku) a kamenných obrub
  • Dokončena výstavba středových ostrůvku a vysazených ploch (přípravné práce pro zadláždění)
  • Profilace a stržení krajnic
  • Oprava betonových čel a říms propustků (armování, betonáž)
  • Úprava místa vtoku a výtoku pomocí kamenné dlažby u dílčích propustků stavby
  • Přípravné práce pro zahájení sanačních prací betonových čel a říms propustků

 

Organizace dopravy:

Mezi čerpací stanici SHELL a ústředním hřbitovem Slezská Ostrava je provoz prozatím částečně omezen. Došlo  k obousměrnému zúžení jízdních pruhů a přesunu zastávky Zvěřinská.

V termínu od 7.5. – 9-5. 2021 bude prováděno celoplošné frézování povrchu komunikace.

Proto tedy v termínu od 8.5. – 9.5.2021 (sobota/neděle) dojde k úplné uzavírce komunikace v úseku okružní křižovatky ulice Na Baranovci  po křiž. s ul. Počáteční (terminál Hranečník).

Individuální doprava bude vedena po objízdných trasách ulic Frýdecká – Lihovarská – Šenovská – Lihovarská.

Linkám městské a příměstské hromadné dopravy bude umožněn průjezd uzavřeným úsekem. Autobusové zastávky v uzavřeném úseku budou obsluhovány.

Trolejbusové linky budou nahrazeny autobusy.