07.05.2021 Provedeno:

  • dokončení bourání opěrné zídky
  • otryskání povrchu nosníků tlakovou vodou
  • vlepení spřahovacích trnů-kotevní výztuž
  • montáž výztuže a betonáž spřažené desky (levá polovina)
  • sanační omítky koncového příčníku a rubu křídel vč. izolačních nátěrů
  • montáž výztuže horního povrchu křídel

 

Provádí se:

  • vrtání otvorů pro spřahovací trny-kotevní výztuž v rámci opěrné zídky

 

Následující práce:

  • montáž výztuže a bednění dříku opěrné zídky
  • betonáž opěrné zídky a horního povrchu křídel
  • brokování povrchu žel. bet. desky

 

,