7.5.2021 Provedeno od posledního KD:

  • pokládka rour u SO Převedení vody u 1.DC
  • betonáž vrchní části šachtice pro osazení revizního poklopu
  • výkopy konstrukčních vrstev silnice  v rámci SO 101 směrem k vlakovému
  • nádraží, následně provedení nových konstrukčních vrstev, vč. pokládky asfaltových vrstev
  • izolace a zásypy mostu - 1. dilatační celek (1.DC)
  • betonáž mostní římsy u 1.DC
  • zprovoznění dopravy v prostoru 1.DC

 

Následující práce:

  • bourání původního mostu a výkopy základů pro nový most v rámci 2.DC
  • výkopy základů u SO Převedení vody – 2. a 7. DC