5.5.2021  Práce v části před mostem -  SO 202:

  • provedení ochranné hrázky v korytě toku
  • provedení výdřevy v záporovém pažení
  • doplnění materiálu za mezi pažení a stěnu výkopu, v rámci aktivace pažení
  • provedení stabilizace záporového pažení kotvícími prvky

Práce v části za mostem – SO 203:

  • odstranění stávajícího zábradlí
  • zaberanění HEA profilů záporového pažení v části za mostem