14.8.2019 Upozorňujeme na uzavírku silnice III/45211 v obci Mezina na Bruntálsku, která je z důvodu stavebních prací na opravě silnice a mostů. Stavbou bude provedena oprava povrchu silnice III/45211 v celé její délce, tj. 2,260 km a rekonstrukce dvou silničních mostů ev.č. 45211-1 a 45211-2.

V rámci stavby bude provedeno odstranění zvýšených nezpevněných krajnic, pročištění a reprofilace příkopů, lokální vysprávky v místech nejvýraznějších rozpadů a poruch na okrajích vozovky. Poté bude následovat pokládka vyrovnávací vrstvy ACL 16+ tl. 50mm a obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40mm, doplnění nezpevněných krajnic a dorovnávky sjezdů, výměna a doplnění zábradlí podél komunikace a provedeno vodorovné dopravní značení. Dojde k navýšení povrchu vozovky o 90mm. Součástí opravy silnice bude rekonstrukce 2ks propustků a stavební údržba 5ks propustků.

Současně proběhne realizace rekonstrukce silničních mostů ev.č. 45211-1 a 45211-2 přes Mezinský potok.

Akce je financována z prostředků Moravskoslezského kraje.

Stavba bude probíhat za úplné a částečné uzavírky úseku silnice:

Úplná uzavírka je v prostoru mostu ev.č. 45211-1 v km 0,082 (v dolní části obce) a v prostoru mostu ev.č. 45211-2 v km 1,386 (v horní části obce, u kostela) do 15. 10. 2019. Objížďka je vedena po místních komunikacích.

 

Místo stavby