9.8.2019 Stavba má povolenu úplnou uzavírku silnice II/475 v termínu 22.7.2019 až 19.9.2019
Investor: OKD
Fotky dokladují, oprávněnou potřebu uzavírky.
Parametry:
Kategorie silnice S 11,5/90
Výše náspu v ose vozovky je do 1,1m + konstrukční vrstvy v tloušťce 540mm
Výše náspu v rozšířeném podkladu vozovky (pod krajnicí) až 3,5 m
 
Rozpracovanost:
Do 12.8.19 má být dosaženo úrovně pláně se zhutněním, bude pokračovat srovnání povrchu pláně, jako příprava pokládky konstrukčních vrstev.