19.8.2019 V pondělí 19.8.2019 budou zahájeny práce na opravě povrchu silnice III/4806 v obci Hájov na Novojičínsku. Řešený úsek začíná v km 8,046 u nájezdu na silnici I/48 a vede dále jižně směrem k obci Hájov. Konec úseku je v km 10,634 na křižovatce silnic III/4806 a III/4863. Celková délka opravovaného úseku je 2588 m.

Oprava spočívá ve vyfrézování vrstev vozovky v tl. 100 mm, opravy trhlin, provedení lokálních sanací a pokládce nových asfaltových vrstev ACL 16+ tl. 50mm a ACO 11 tl. 50mm.

Dojde rovněž k pročištění příkopů lemující komunikaci, úpravě napojení vjezdů, zřízení nezpevněných krajnic a obnově vodorovného dopravního značení.

 Investorem stavby je Moravskoslezský kraj.

Stavba bude dokončena do 15.10.2019.

 

Oprava povrchu silnice III/4806 bude probíhat za omezeného provozu částečnou a úplnou uzavírkou:

V termínu 19.8.-4.10.2019 bude přes obec Hájov úplná  uzavírka pro nákladní automobilovou dopravu NA nad 3,5 t a to v úseku  od D48 po křižovatku se sil. III/4863. Částečná uzavírka na komunikaci III/4806 v obci Hájov bude doprava řízena světelným signalizačním zařízením. Objízdná trasa vede II/4863 a I/48.

  

Místo stavby: