9.8.2019 Práce provedeny v období 1.8. – 7.8.2019:

  • Betonáž podpěry č. 4 I. a II.fáze
  • Odbedňování podpěry č.4
  • Penetrační nátěr podpěr 2-4
  • Sanační práce

 

Předpoklad provedených prací v období 8.8. – 14.8.2019:

  • Zásyp podpěr 2-4
  • Sanační práce
  • Úklid manipulačních ploch