16.7.2019 Dne 15.7.2019 proběhlo předání a převzetí ukončené stavby a zároveň proběhla kolaudační prohlídka za účasti stavebního úřadu, který konstatoval, že stavba je provedena dle PD, v souladu s obecnými technickými požadavky a podmínkami SP.