17.7.2019 Most 4688-2 v Karviné -Provedeno dosud

  • ruční odkop základu ŽB sloupů podpěr č.2, 3 a 4
  • čištění povrchu ŽB sloupů a základů podpěr č.2 a č.3 vysokotlakou vodou 
  • sanace povrchu opěry č.1 
  • provedení geologických vrtů v blízkosti podpěr pro určení kvality podloží 
  • osazení armatury (kari síta) u podpěry č.2 a č.3 
  • provedení bednění do tří čtvrtin u podpěry č.2

Do konce týdne bude provedeno – betonáž podpěry č.2

V příštím týdnu po zatuhnutí betonu bude provedeno odbednění a montáž bednění u podpěry č.3