12.8.2019 Aktuálně prováděné a plánované práce:  

  • Pažení pro základy silničního a tramvajového mostu přes žel. trať
  • Armování a betonáž opěr silničního a tramvajového mostu přes ul. Rudná
  • Armování dříku opěrné zdi podél areálu firmy STAVOS
  • Provádění výstavby silniční kanalizace na východní straně ul. Výškovická

 

Fotodokumentace k nahlédnutí.