12.7.2019 Aktuálně dokončující se práce:

  • Zřízení vodorovného a svislého dopravního značení
  • Dokončení výsadby izolační zeleně a postupné dokončování vegetačních úprav (trávní osivo, keře, stromy, popínavé rostliny) odvíjí se od klimatických podmínek

Uvedení stavby do provozu bude záviset na vydání všech kolaudačních rozhodnutí (předpoklad přelom měsíce 07/08-2019).

 

Fotodokumentace k nahlédnutí.