10.7.2019 Práce na rekonstrukci a modernizaci silnice č. II/445 v úseku od křižovatky se sil. II/453 v Heřmanovicích po hranici s Olomouckým krajem v celkové délce 2618 m jsou hotovy a silnice byla v předstihu uvedena do plného provozu.

V rámci prací byly provedeny sanace a výměna asfaltového souvrství. Niveleta vozovky byla zvýšena

o 20 mm. Součástí rekonstrukce bylo pročištění a reprofilace příkop, napojení stávajících sjezdů, zřízení nezpevněných krajnic z recyklátu, osazení nových směrových sloupků, výměna stávajících svislých dopravních značek a obnova vodorovného dopravního značení.

 

Stavba byla spolufinancována ze zdrojů Evropské unie.