9.7.2019 Provedené práce:

  • pokládka kamenných obrubníků a kostk. dvojřádku do betonu v km 0,100 – 0,000 oboustranně
  • osazení sil. svodidel vlevo při výjezdu z lomu a na vnější straně směr. oblouku
  • násyp a zhutnění konstrukčních vrstev ŠD na komunikaci v km 0,100 – 0,000, provedení kontrolních SZZ
  • pokládka ACP 22+, ACL 16+ a ACO 11+ na aplikovaný infiltrační, resp. spojovací postřik
  • tvarování sil. příkopů nad zatrubněním sjezdů, terénní úpravy
  • pokládka kamenného odláždění retenční nádrže do beton. lože