8.7.2019 V dubnu 2018 byly zahájeny stavební práce na II. etapě rekonstrukce MUK Bazaly. Práce probíhají na levé částí stavby – směr Hladnov. Součástí stavby je celkem rekonstrukce 9-ti mostních objektů, nové trolejové vedení včetně veřejného osvětlení a výměna vrstev asfaltobetonového krytu v úseku konec mostní estakády – ulice Hladnovská.

Aktuální průběh prací:

V termínu 01. 07. – 01. 09.2019 proběhne úplná uzávěra MUK Bazaly včetně úseku silnice kolem bývalého stadiónu na Bazalech po okružní křižovatku s ulicí Hladnovskou. Úplná uzávěra rovněž naváže na úplnou uzávěru křižovatky ul. Českobratrská – ul. Sokolská třída, jejíž rekonstrukci zajišťuje Statutární město Ostrava.

V rámci uzávěry dojde k dokončení části stavby (levá strana ve směru na Hladnov) – dokončení rekonstrukce mostních objektů, vybudování nového trakčního vedení včetně veřejného světlení. Dojde ke zprovoznění rampy za směru ul. Bohumínská – Centrum. Poté bude na tuto levou část mostů převedena veškerá doprava a budou probíhat práce na posledním mostním objektu s předpokladem dokončení 06/2020.

V termínu od 01. 07. – 01. 10.2019 dojde k uzavření rampy ze směru Frýdek-Místek – Centrum (Hladnov). Na rampě budou rekonstruovány dva mostní objekty a povrch silnice.