4.7.2019 Aktuálně prováděné práce: 

  • Dokončování výškové úpravy silničních obrub a přídlažby v úseku MK ul. Třebovická – křiž. s ul. 17.listopadu (levý jízdní pruh)
  • Terénní úpravy dotčených travnatých ploch
  • V termínu od 10.7.2019 dojde k zahájení recyklace podkladních vrstev vozovky v úseku MK ul. Třebovická – křiž. s ul. 17.listopadu (levý jízdní pruh)
  • Probíhá vyčištění a tryskání vnitřních částí truhlíku ocelových nosníků
  • Pokračuji práce na tryskání vnějších ploch nosné konstrukce v kritických místech (klouby, nad opěrami, ložiska)
  • Provádění sanačních prací na spodní stavbě mostu (opěry, pilíře)
  • Dokončování osazení nové vnitřní ocelové římsy na severní straně mostu (směr Opava) 

U mostu nad tratí SŽDC platí stále obousměrné omezení levých rychlých jízdních pruhů. Provoz je proto střídavě sveden do jednoho jízdního pruhu (pravého) v každém směru jízdy.

Fotodokumentace k nahlédnutí.