4.7.2019 Aktuálně prováděné práce:

  • Provádění pokládky asfaltových hutněných vrstev vozovky v úseku mezi ul. Kubínová-Záblatská (pravý jízdní pruh ve směru na Ostravu)  Nadále platí zjednosměrnění dopravy v úseku mezi ulicemi Betonářská - Záblatská stavby ve směru na Ostravu, a to v termínu od 21.6. – 6.7.2019.
  • V termínu od 7.7. – 31.7.2019 dojde k úplné uzavírce silničního provozu v úseku mezi křižovatkami ulic Bohumínská – Betonářská. Výjezd z čerpací stanice MOLL, RELY servis s.r.o. a VOKD bude umožněn na ul.

  Orlovská a dále směr ul. Betonářská ve směru na Rychvald.

  • Dokončování opravy - výměny silničního odvodnění komunikace v úseku křiž. ul. Kubínová - Bohumínská ve směru na Ostravu
  • Provedení pokládky příkopových tvárnic (bet. žlabů) v úseku ul. Záblatská - Vrbická
  • Provádění obnovy nových konstrukčních vrstev vozovky v místě autobusových zálivů Na Liščině ve směru na Ostravu (příprava pro zřízení a betonáž CB krytu)
  • Provedení zřízení nových nástupních hran a nástupišť v místě autobusových zastávek Na Liščině, Důl Heřmanice (práce provádějí Technické služby Slezská Ostrava)
  • Provádění kamenné dlažby u jednotlivých propustků stavby

Fotodokumentace k nahlédnutí.