1.7.2019 Z důvodu špatného stavebního stavu byla na základě  stavebně - technického průzkumu a hlavní prohlídky mostu omezena zatížitelnost mostu 4688-2 přes železniční vlečku v Karviné. 

Dne 10.6.2019 byly zahájeny práce na opravě – zajištění spodní stavby mostu (pilíře, opěry)

Práce budou prováděny do konce měsíce září 2019.

Po realizaci zajištění spodní stavby mostu bude provedena nová hlavní prohlídka mostu s předpokladem úpravy stavebního stavu mostu a s doporučením k návratu do původního režimu dopravy na mostě s omezením dle statického přepočtu: zatížitelnost normální 17tun, zatížitelnost výhradní 50tun.

Realizace bude probíhat dle technické vybavenosti zhotovitele převážně z prostorů pod mostem, k dopravnímu omezení provozu na mostě během prací by mohlo dojít pouze částečně, výjimečně a v krátkodobých několika hodinových intervalech.