28.6.2019 Aktuálně prováděné práce:

 • Provedená pokládka asfaltových hutněných vrstev v úseku mezi ul. Záblatská – Kubínová (pravý jízdní pruh ve směru na Ostravu)
 • Provedení frézování povrchu komunikace s následnou recyklaci podkladních vrstev vozovky v úseku Kubínová – Betonářská
 • Došlo ke zjednosměrnění dopravy v tomto úseku stavby ve směru na Ostravu, a to v termínu od 21.6. – 4.7.2019.

 

 • Provedení výškové úpravy silničních obrub a přídlažby v úseku křiž. ul. Betonářská - Bohumínská ve směru na Ostravu
 • Dokončování opravy - výměny silničního odvodnění komunikace v úseku křiž. ul. Kubínová - Bohumínská ve směru na Ostravu
 • Pokládka příkopových tvárnic (bet. žlabů) v úseku ul. Záblatská - Vrbická
 • Provádění obnovy nových konstrukčních vrstev vozovky v místě autobusových zálivů Na Liščině ve směru na Ostravu (příprava pro zřízení a betonáž CB krytu)
 • Betonáž CB krytu zastávky Na Liščině ve směru na Rychvald
 • Dokončování zřizování nových nástupních hrany a nástupišť v místě autobusových zastávek Na Liščině, Důl Heřmanice (práce provádějí Technické služby Slezská Ostrava)
 • Provádění kamenné dlažby u propustku v blízkosti vjezdu ke spol. TRANSEXPRESS
 • Provádění kamenné dlažby v místě propustku přes Heřmanický potok a v blízkosti točny Důl Heřmanice

Fotodokumentace k nahlédnutí.