28.6.2019 Na stavbě probíhá realizace konstrukčních vrstev vozovky, dále se osazují obrubníky včetně žulového jednořádku podél obrub a probíhají výkopové práce pro osazení a napojení silničních vpustí.