24.6.2019 V pondělí 24.6.2019 budou zahájeny práce na souvislé opravě silnice III/443 v úseku od křižovatky se silnicí I/46 (ul. Olomoucká) v Opavě po konec zástavby obce Otice ve směru na Uhlířov. Celková délka opravy je 2,05 km.

Oprava bude spočívat ve vyfrézování stávajících vrstev v tl. 80 mm, sanaci příčných trhlin, pokládce vyrovnávací vrstvy z asfaltové směsi v průměrné tl. 30 mm a pokládce obrusné vrstvy ACO 11+50 mm.

Budou rovněž stavebně upraveny dva stávající propustky ev.č. 443-057p a 443-058p (pročištění, sanace čelních zídek, nadbetonování ŽB monolitických říms, opevnění svahů kolem čelních zídek atd.) a stávající most ev.č. 443-060 (výměna dilatačního závěru, očištění spodní stavby, obnova nátěrů). Součástí stavby je i úprava napojení sjezdů na přilehlé pozemky, čištění a reprofilace příkopů, stržení krajnic a zřízení krajnic z recyklátu. V intravilánu obce budou výškově upraveny stávající uliční vpusti, revizní šachtice a šoupátka. Na závěr bude provedena obnova vodorovného dopravního značení a směrových sloupků.

Stavba je financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Termín ukončení prací je do 22.8.2019.

 

Stavba bude probíhat za částečné uzavírky a provoz bude usměrňován dopravním značením.

 

Místo stavby